وجه نقد و معادل‌های آن چه مواردی هستند؟

گردآوری پورتال رهتا :
وجه نقد، نقد شونده ترین نوع دارایی ها است که شامل حساب های جاری و پس اندازی است که شما در آن دسترسی مستقیم به پول خود دارید. یک حساب بانکی، حساب سپرده کوتاه مدتی است که هدفش حفظ سرمایه و تأمین نقدینگی شماست (منظور از نقدینگی دسترسی آسان و سریع به پول نقد است) و معمولاً سود یا بهره‌ای بابت سپردن پولهای خود به بانک دریافت خواهید کرد.

طبق قوانین بانکی، بانک ها باید درصدی از وجه سپرده های مشتریان خود را در حسابی نزد بانک مرکزی نگهدارند و به این ترتیب بانک مرکزی می‌تواند بازپرداخت اصل سپرده ها را تضمین کند. نرخ سودی هم که بانک ها معمولاً به مشتریان خود پرداخت می‌کنند به‌صورت علی‌الحساب است و در پایان مدت سپرده گذاری، چنانچه سود حاصل از وجوه سرمایه گذاری شده توسط بانک بیشتر از نرخ علی الحساب پرداختی به مشتریان باشد، بانک موظف است مشتریان خود را در سود اضافی شریک کند.

سپرده ها و حسابهای بلندمدت بانکی را معمولاً به خاطر نقدینگی بالایشان «معادل های وجه نقد» می‌نامند؛ چراکه تبدیل‌پذیری این حساب ها به وجه نقد آسان و سریع است.

وجه نقد برای ما چه اهمیتی دارد؟

حساب های بانکی به کلاس دارایی وجه نقد و معادل های وجه نقد تعلق دارند. سرمایه گذاران درحالی‌که منتظر فرصت‌های مناسب سرمایه گذاری هستند به‌طورمعمول پول اضافی خود را در حساب های بانکی می‌گذارند. همین‌طور ممکن است داشتن وجه نقد جزوی از استراتژی تخصیص دارایی آن‌ها به شمار می‌رود. حساب های بانکی گاهی اوقات به عنوان بهشت سرمایه‌گذاران به حساب می‌آید، زمانی که نوسانات بازار فراتر از حد معمول می‌شود و سرمایه گذاران ترجیح می‌دهند سرمایه خود را از بورس و سایر سرمایه گذاری های خارج کنند و به بانک مهاجرت می‌کنند تا سرمایه خود را از گزند آسیب‌ها حفظ کنند.

وجه نقد و سپرده های بانکی چه کاربردی برای شما دارند؟

شما باید حساب های بانکی را (مخصوصاً وجه نقد) به‌عنوان بخشی از استراتژی تخصیص دارایی های خود در نظر بگیرید. سرمایه گذاری پول اضافی در سپرده های بانکی بدین معنی است که در صورت به وجود آمدن فرصت مناسب برای سرمایه گذاری، بتوان این کار را انجام داد. سپرده های بانکی می‌توانند همچنین برای پس انداز کردن پول و انجام سرمایه گذاری بزرگ‌تر در طول زمان مورداستفاده قرار گیرند که این کار هزینه های سرمایه گذاری را کاهش داده و درعین‌حال سودی نیز عاید سرمایه گذار می‌کند. برای نمونه، شاید بتوانید ۵۰ هزار تومان در هفته پس انداز کرده و آن را به حساب بانکی خود منتقل کنید. هر ماه یک‌بار می‌توانید این پس اندازها را جمع کرده و یک سرمایه گذاری ۲۰۰ هزار تومانی داشته باشید.


منبع:  مدیرمالی