حضور شریعتمداری در وزارت صنعت، باعث ارتقا رونق بخش بازرگانی خارجی خواهد شد

گردآوری پورتال رهتا :

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درخصوص معرفی محمد شریعتمداری به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به سابقه محمد شریعتمداری در زمان های گذشته و دولت یازدهم که به عنوان معاون رئیس جمهوری به اداره امور می پرداخت، در کنار تجربه کار وی در وزارت بازرگانی می توان این امیدواری را اشاعه داد که فعالیت شریعتمداری باعث ارتقای عملکرد وزرات صنعت خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، محمدرضا پور ابراهیمی  همچنین با اشاره به اینکه در شرایط کنونی مشکل اصلی کشور رونق بخش تولید است، افزود: شرایط کنونی کشور با توجه به اولویت هایی که به خصوص در حوزه اقتصادی وجود دارد، ایجاب می کند تا وزیری بر سر کار بیاید که وجهه قالب عملکردش در حوزه تولید باشد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه رونق بخش تولید نیازمند تحول در عرصه بازرگانی خارجی است، ادامه داد: یکی از ضعف های وزارت صنعت در ۴ سال گذشته در بخش بازرگانی خارجی بود و امید است که با تجربه و سابقه مثبت آقای شریعتمداری این مشکل رفع شود.

ور ابراهیمی با اشاره به آنچه در دولت یازدهم به وقوع پیوست، ادامه داد: علی رغم همکاری با روسیه، میزان صادرات به این کشور در سال ۹۵ کم بود و این کمبود در جایی احساس می شد که کشورمان دارای مناسبات خوبی با روسیه در عرصه های سیاسی بوده است.

این نماینده مجلس با اشاره به بررسی برنامه های وزرای پیشنهادی از سوی مجلس شورای اسلامی افزود: در همین زمینه باید برنامه های آقای شریعتمداری در حوزه تولید و بازرگانی به طور کامل بررسی شود و امیدواریم که با توجه به سابقه وی در حوزه بازرگانی خارجی شاهد گشایش های اساسی باشیم.