رئیس سازمان بازرسی کل کشور: امکان تمدید زمان انتخابات بعد از ساعت 24 امشب نیست

گردآوری پورتال رهتا :

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری /# ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره اعتراض های برخی نامزدها درباره انتخابات ریاست جمهوری گفت: هنوز گزارش ها به ما ارائه نشده است و مطمئن باشید اگر گزارشی به ما ارائه شود حتما مراجع مربوطه به آن رسیدگی می کنند.

وی تأکید کرد: به هر نوع تخلفی رسیدگی خواهیم کرد.

وی درباره زیاد شدن صف های اخذ رأی گفت: تا ساعت 24 امشب زمان اخذ رأی را تمدید کردند و الان اعلام کردند که مردم فقط با کد ملی هم می توان رأی بدهند. تلاش می شود که از همه واجدین شرایط اخذ رأی شود.

سراج گفت: طبق قانون بعد از ساعت 24 روز بعد حساب می شود و حتی اگر یک دقیقه بعد باشد روز شنبه محسوب می شود و در واقع طبق قانون تنها باید یک روز رأی گیری انجام شود.