شرکت‌ نکردن مردم در انتخابات ظلم به خودشان است

گردآوری پورتال رهتا :

به گزارش گروه رسانه های دیگر /# از ایسنا، حمیدرضا عراقی، با بیان این که آینده کشور دست مردم است، گفت: مقام معظم رهبری هم تاکید کردند که این مردم هستند که آینده خود را می‌سازند. این ظلم است که مردم در موضوعی که در آن اختیار دارند مشارکت نکنند.

وی با تاکید بر این‌که آینده کشور را رای مردم مشخص می‌کند، ادامه داد: تنها موضوعی که می‌تواند آینده کشور را مشخص کند، مشارکت مردم در انتخابات و رای دادن است.