افزایش رشد اقتصادی و کاهش تورم، بخشی از تلاش نظام بانکی است

گردآوری پورتال رهتا : به گزارش ایرنا روز دوشنبه ایرنا از بانک مرکزی، «ولی اله سیف» با اشاره به سال ١٣٩٥ با عنوان سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» گفت: این بانک مانند سال های گذشته در تنظیم اقدامات و سیاست های پولی به رویکرد سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در این زمینه توجه ویژه داشته است.
رییس کل بانک مرکزی یادآور شده است: افزایش معنادار نرخ رشد اقتصادی همراه با کاهش قابل توجه نرخ تورم، پرداخت تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط و حصول دستاوردهای بی بدیل دردوران پسابرجام، بی شک تنها بخش کوچکی از تحقق تلاش های نظام بانکی است.
سیف، ممکن شدن این دستاورد های چشمگیر را نتیجه تلاش، کار مداوم و طولانی مدت همه همکاران شبکه بانکی و مشارکت سازنده و همراهی موثر هموطنان عنوان کرده است.

اقتصام **1070**1823 خبرنگار: فریبا بابائی ** انتشار: طاهره نبی اللهی