گردآوری پورتال رهتا : جام جم سرا:‌ اگر از طرح شلوارهای جین خود خسته شده‌اید می‌توانید با چند دقیقه صرف وقت طرح شلوارتان را تغییر دهید و تنوعی در مدل آن ایجاد کنید. راهکار آن را با دقت بر تصاویری که در پی آمده می‌توانید بیاموزید.

ابزار کار:

-شلوار جین
-مهره های تزئینی
-قیچی
-دم باریک
-چسب مایع گرم
-پارچه چرمی


روش کار:

مقداری از پاچه شلوار را به اندازه دلخواه بالا بزنید و پس از بریدن مقداری چرم به اندازه قسمت بالازده شلوار جین، بخش داخلی یا پشت شلوار را که اکنون رو آمده، با چسب مایع بپوشانید. چرم را روی بخش چسبمالی شده بگذارید و فشار دهید. می‌توانید برای محکم‌کاری، چرم را به شلوار بدوزید.


مهره‌های تزئینی دلخواهتان را با فرو کردن گیره‌های پشت و برگرداندن گیره‌ها به وسیله دم‌باریک به خط درز یا بخش‌های دلخواه دیگر بیاویزید و در جای خود محکم کنید.

کار تزئین شلوارتان به همین سادگی تمام شد!


برای تزئینات متنوع و متفاوت دیگر نیز اصل کار به همین طریق است که با نگاهی به تصاویر می‌توانید ایده‌های دیگری را روی شلوار پیاده کنید. البته در برخی از آنها نیاز به چسب مایع گرم نیست و تنها با فرو کردن و محکم کردن گیره پشت مهره‌های آماده‌ای که در خرازی‌ها بوفور یافت می‌شود یا دوختن آنها در محل مناسب می‌توانید طرحی نو به شلوار خود دهید.

(ترجمه: زری حسین‌زاده/بریت+کو)